Nhận diện công ty mẹ, công ty con

Quyền kiểm soát dựa trên tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết là một biểu hiện khá rõ ràng và dễ xác định. ... Còn Nghị định 35/2020/NĐ-CP mở rộng phạm vi ra nhiều quyết định quan trọng của công ty như: lựa chọn hình thức tổ …

Đọc thêm

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018, …

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường …

Đọc thêm

Văn bản quy phạm pháp luật – Wikipedia tiếng Việt

Văn bản quy phạm pháp luật hay còn gọi là Văn bản pháp quy là một hình thức pháp luật thành văn (Văn bản pháp) được thể hiện qua các văn bản chứa được các quy phạm pháp luật do cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm ...

Đọc thêm

Phê phán chủ nghĩa Marx – Wikipedia tiếng Việt

Phần này phê phán Chủ nghĩa Marx, một nhánh của Chủ nghĩa Xã hội. Về phê phán Chủ nghĩa xã hội nói chung, có thể xem Phê phán Chủ nghĩa Xã hội. Phê phán chủ nghĩa Marx là đến từ cả hai phía chính trị cánh tả và cánh hữu như 1 …

Đọc thêm

Dân chủ – Wikipedia tiếng Việt

Dân chủ được định nghĩa thêm như " chính quyền của nhân dân, đặc biệt là: sự thống trị của số đông " hoặc " một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện ...

Đọc thêm

Công ước quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn …

Điều 1, Công ước của Liên hiệp Quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, được thông qua ngày 16/12/1966, đã ghi rõ:"Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. …

Đọc thêm

1945-1975: Tính chính thống và chủ quyền quốc gia

Việt Minh cướp chính quyền năm 1945. Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A hôm 01/9/2018 nêu quan điểm với BBC: "Nếu hiểu tính chính danh hay tính chính đáng ...

Đọc thêm

Quy luật giá trị là gì? Tác động của quy luật giá trị tới thị trường

Quy luật giá trị sẽ tác động đến toàn bộ hoạt động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và trao đổi hàng hoá. Trong nền kinh tế thị trường, chính giá cả của sản phẩm hàng hoá dịch vụ hay giá tiền của chúng thể hiện quy luật giá trị. II. Tác động của quy ...

Đọc thêm

đề cương xhcnfull

Cnxh câu hoàn cảnh lịch sử ra đời cnxh khoa học điều kiện kinh tế xã hội. về kinh tế: năm 40 của thế kỷ xix, thành tựu của cuộc cmcn lần thứ nhất đã chuyển sản ... Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực, chức năng của nhà nước được ... các xã hội dựa ...

Đọc thêm

Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ và đổi …

Dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 cùng với những cơ hội, thách thức mà nền kinh tế nước ta phải đối mặt trong giai đoạn 2021-2030, nghiên cứu cho rằng, Việt Nam cần phải quyết liệt …

Đọc thêm

BÀI-THU-HOẠCH-CẢM-TÌNH-ĐẢNG

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ …

Đọc thêm

Đáp Án Cuối Kì Lịch Sử Đảng | VLU

A. Can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng mệnh lệnh hành chính. B. Quản lý bằng pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các công cụ điều tiết vĩ mô khác. C. Không quản lý, để thị trường tự điều tiết. D.

Đọc thêm

Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam …

Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ... 3.1 Mở rộng phạm vi đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí …

Đọc thêm

Bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam

Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa có vị trí quan trọng, là một bộ phận cơ bản, thiết yếu trong tổng thể quyền con người. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về …

Đọc thêm

Thông tư 259/2016/TT-BTC phí xác minh lệ phí cấp giấy phép …

Thông tư 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm …

Đọc thêm

triết tuần 4

Câu 1. Phân biệt các cặp quy phạm xã hội: - Quy phạm PL với Điều lệ của doanh nghiệp - Quy phạm PL với Quy phạm đạo đức - Quy phạm PL với Tín điều tập quán - Quy phạm PL với Phong tục tập quán Câu 2: Phân tích cơ cấu của các quy phạm pháp luật sau đây:

Đọc thêm

Liên Hợp Quốc – Wikipedia tiếng Việt

Liên Hợp Quốc [1] (còn gọi là Liên Hiệp Quốc, [2] viết tắt LHQ; tiếng Anh: United Nations, viết tắt là UN) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế và làm ...

Đọc thêm

Nền kinh tế độc lập, tự chủ và vai trò khu vực kinh tế nhà nước

Trong nền kinh tế độc lập, tự chủ Việt Nam, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bảo đảm định hướng xã …

Đọc thêm

KTCT 2022.3

Hình thái chung của giá trị dựa trên trao đổi qua trung gian là vật ngang giá chung (H – VNG chung − H'). ... *Tác dụng của quy luật giá trị về kinh tế và xã hội: Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: Trong sản xuất, thông qua sự biến động giá cả, người sản xuất ...

Đọc thêm

PLĐC T4

Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội, hành vi con người bằng cách quy định cho chủ thể tham gia các quan hệ đó các quyền và nghĩa vụ pháp …

Đọc thêm

Quyền kinh tế xã hội và văn hóa trong pháp luật Việt Nam

5. Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. 1. Quyền làm việc và được hưởng những điều kiện làm việc thích …

Đọc thêm

ÔN-KINH-TẾ- Chính-TRỊ 123

Phạm trù lịch sử c. Phạm trù kinh tế chính trị bạm trù vĩnh viễn d. Phạm trù xã hội. Câu 22. Chức năng của tiền a. Phương tiện lưu thông, thước đo giá trị b. Phương tiện thanh toán, cất trữ c. Phương tiện trao đổi quốc tế. d. Gồm tất cả các phương án trên Câu 23.

Đọc thêm

Một số cau trac nghiem chuong 2,3

a. Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động cá biêt.̣ b. Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. c. Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở năng suất lao động của từng nhà sản ...

Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa …

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội trong tiến trình phát triển của nhân loại. 1.1. Cơ sở khoa học về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Theo Ph.Ăng-ghen, C.Mác có …

Đọc thêm

Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò và chức năng?

Tổ chức công đoàn cũng là tổ chức đại diện cho người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức trong khuôn khổ ...

Đọc thêm

Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030: …

Chiều ngày 3/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch BVMT). Quy hoạch BVMT quốc gia …

Đọc thêm

Câu hỏi nhận định đúng sai lý luận nhà nước và pháp luật

=> Nhận định này Đúng. NLPL của các cá nhân chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội... 75. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là những hành …

Đọc thêm

3. Khuôn khổ pháp lý và quy định

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 2. Doanh nghiệp do …

Đọc thêm

Quyết định 942/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển Chính phủ …

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. - Mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR …

Đọc thêm

Về bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

Cách hiểu này khá tương đồng với nguyên tắc bảo đảm pháp luật ở Việt Nam và trong Luật Nhân quyền quốc tế. Bảo đảm bao gồm: 1) Bảo đảm chung: là …

Đọc thêm

(PPT) Bai giang PLDC

Nguyễn Thị Thúy Hằng - Viện KT & QL 2.2.2 Bản chất của nhà nước Tính xã hội Ban hành pháp luật và có các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật. Ban hành các chính sách kinh tế vĩ mô,điều tiết, điều phối các chính …

Đọc thêm

Sản phẩm mới