Quyết định 87/2010/QĐ-UBND quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, bảo trì và khai ...

Đọc thêm

Quyết định 3955/QĐ-UBND 2022 quản lý bảo dưỡng công trình đường bộ

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng. Quy định này quy định về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành ...

Đọc thêm

Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: …

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này qui định nội dung công tác quản lý, bảo trì đường bộ; áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức về quản lý, bảo trì đường bộ và trách nhiệm về quản lý, bảo trì đường bộ. 2. Thông tư này không áp dụng đối với ...

Đọc thêm

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND lập kế hoạch bảo trì đường …

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...

Đọc thêm

Thông tư 32/2023/TT-BCA quy trình tuần tra kiểm soát xử lý …

Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Đọc thêm

Mức thu phí đường bộ theo quy định mới nhất

Lập, quản lý, sử dụng hồ sơ trong giai đoạn khai thác bảo trì công trình đường bộ. 1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình. a) Kiểm tra các nhà thầu thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; b) Lưu trữ, sử dụng các hồ sơ ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-2:2020 về Tái chế sâu sử dụng nhựa đường …

5.1 Nhựa đường bọt. 5.1.1 Nhựa đường mác (cấp) 85/100, 120/150 thường được dùng để tạo nhựa đường bọt; tuy nhiên, cũng có thể sử dụng nhựa đường mác 60/70 để tạo nhựa đường bọt. Yêu cầu kỹ thuật đối với các mác nhựa được theo Phụ lục C. 5.1.2 Nhiệt ...

Đọc thêm

Công văn 2170/BXD-KTXD 2022 định mức về bảo trì và nâng …

V/v định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Kính gửi: Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Bộ Xây dựng nhận được …

Đọc thêm

Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, …

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 85/TTr-SGTVT ngày 25/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang ...

Đọc thêm

Phí bảo trì đường bộ xe tải 2020 mới nhất

Phí bảo trì đường bộ xe tải 2020 là bao nhiêu ? Nộp phí đường bộ ở đâu và thời gian nộp phí bảo trì đường bộ như thế nào ? Không nộp phí có bị phạt không ?

Đọc thêm

Cổng thông tin điện tử Cục đường bộ Việt Nam

Cục đường bộ Việt Nam. Phân cấp, ủy quyền tạo hiệu quả quản lý bảo trì đường bộ. Thay đổi tư duy giúp Ngành Đường bộ tiếp tục phát triển Bỏ đề xuất hạ chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe Thông tin tổng hợp về vi phạm được ghi nhận qua thiết bị giám ...

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BƠM BÊ TÔNG EVERDIGM …

Trong tài liệu "Sổ tay vận hành và bảo dưỡng bơm bê Everdigm" chúng tôi sẽ giới thiệu 3 vấn đề trọng tâm là: 1. Quy định về an toàn khi thao tác vận hành bơm bê tông. 2. Hướng dẫn vận hành bơm bê tông Everdigm. 3. Hướng dẫn quy trình bảo trì, bảo dưỡng bơm bê tông ...

Đọc thêm

Thuyết trình vận tải (1)-2

1. Giới thiệu chung về hệ thống vận tải đường bộ Trung Quốc: 1 Khái niệm: Vận tải đường bộ là vận chuyển hàng hóa và con người từ nơi này đến nơi khác trên đường bộ. Đường bộ là tuyến đường giữa hai điểm đến, đã được trải nhựa hoặc đã được xây dựng để cho phép vận chuyển bằng ô ...

Đọc thêm

Công văn 9297/BGTVT-KHCN khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe …

Ngày 31/07/2014,Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn 9297/BGTVT-KHCN khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe đưa công trình khai thác 2014 Thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận tải và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2014 ... Hội KH KT cầu đ ường Việt Nam chủ trì, phối hợp ...

Đọc thêm

Thuyet minh cong tac bao tri duong be tong

tcxdvn 318 2004 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hướng dẫn công tác bảo trì. công tác bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn. công tác bảo trì công trình. công tác bảo trì máy. công tác bảo trì công trình xây dựng. công tác bảo trì thiết bị. hướng dẫn công tác ...

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT 2022 Thông tư định mức …

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đọc thêm

Thông tư 31/2013/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật tiêu …

Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 09/10/2013 về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đọc thêm

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng xe

Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGTVT ng à y 23/01/2019 của ...

Đọc thêm

JICA hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực bảo trì đường bộ

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý khoảng 25.000km đường quốc lộ và 7.725 cầu, theo tính toán nhu cầu thực tế đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 63/TTF-CĐBVN ngày 30/5/2023, kinh phí bảo trì năm 2024 cần tới 40.800 tỷ đồng. Như vậy, "kinh phí bảo ...

Đọc thêm

Quyết định 1472/QĐ-BGTVT 2017 hướng dẫn sửa chữa mặt đường bê tông nhựa …

Để đảm bảo an toàn giao thông khi tiến hành sửa chữa mặt đường bê tông nhựa phải tuân thủ các quy định và chỉ dẫn ở TCCS 14 : 2016/TCĐBVN "Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác". 1472/QĐ-BGTVT, Quyết định 1472 ...

Đọc thêm

Công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ: Vẫn còn khó khăn

Tuy nhiên, công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông còn gặp rất nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế. Trong khi nhiều tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn thì …

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13150-1:2020 VỀ LỚP

4.2.2 Hỗn hợp loại A-I, A-II khi dùng cho lớp móng dưới của đường cấp cao A1 hoặc khi dùng làm lớp mặt của đường cấp cao A2: Không quy định về thành phần cấp phối cốt liệu, tuy nhiên nếu hỗn hợp có thành phần cấp phối liên tục sẽ dễ dàng hơn cho công tác lu lèn. Hạt cốt liệu lớn nhất có trong hỗn ...

Đọc thêm

Phí bảo trì đường bộ 2023: Chi tiết mức phí và thời …

1. Phí bảo trì đường bộ. Phí bảo trì đường bộ được biết là tên gọi khác của phí sử dụng đường bộ, là một loại phí mà các chủ phương tiện giao thông phải nộp để sử dụng cho …

Đọc thêm

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình bảo trì …

Hàng năm, căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện ...

Đọc thêm

Luật giao thông đường bộ 2008 23/2008/QH12 mới nhất

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc quản lý, bảo trì đường bộ. Điều 49. Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ . 1. Nguồn tài chính để quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương được bảo đảm từ quỹ bảo trì đường bộ.

Đọc thêm

Từ 01/10/2021, áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định …

Thứ sáu, 27/08/2021 09:13. Từ viết tắt Xem với cỡ chữ Đọc bài viết. Ngày 12/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. …

Đọc thêm

Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác và bảo trì đường cao …

Về việc phối hợp trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý tai nạn, sự cố về giao thông trên đường cao tốc để tăng hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc, dự …

Đọc thêm

Công văn 2170/BXD-KTXD 2022 định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ

Số: 2170/BXD-KTXD. V/v định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Kính gửi: Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 97/BQLDA3-PID1 ngày 15/2/2022 của Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường ...

Đọc thêm

Tra cứu mức phí bảo trì đường bộ xe máy, ô tô, xe tải …

Mức phí bảo trì đường bộ cho xe máy, ô tô năm 2024 có sự thay đổi gì so với năm trước đó không? Nộp phí bảo trì đường bộ bao nhiêu? Saigon Express sẽ giải đáp mọi thắc …

Đọc thêm

Phí bảo trì đường bộ 2023: Chi tiết mức phí và thời gian nộp phí

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 85/TTr-SGTVT ngày 25/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang ...

Đọc thêm

Gợi mở loạt giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ

Để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đề ra một loạt giải pháp cụ thể. Hà Nội: Ghi tên người can thiệp vi phạm giao thông gửi về đơn vị …

Đọc thêm

Từ 01/10/2021, áp dụng mức thu phí sử dụng đường …

Thứ sáu, 27/08/2021 09:13. Từ viết tắt Xem với cỡ chữ Đọc bài viết. Ngày 12/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, …

Đọc thêm

Phí đường bộ 2024: Bảng biểu phí và thủ tục mua

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 293/2016/TT-BTC đã quy định về đối tượng chịu phí bảo trì đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu …

Đọc thêm

Mức Phí Bảo Trì Đường Bộ Xe Ô Tô, Xe Bán Tải, Xe Tải Mới …

Nộp phí bảo trì đường bộ cho xe ô tô, phí bảo trì đường bộ cho xe bán tải, phí bảo trì đường bộ cho xe tải mới nhất 2024 để quý khách thuận tiện trong quá trình đi đăng …

Đọc thêm

Thông tư 44/2021/TT-BGTVT định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

2. Định mức ban hành tại Thông tư này làm cơ sở lập dự toán và giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Đọc thêm

Sản phẩm mới