Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một …

Cục Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản,trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; các tài liệu, hồ sơ và …

Đọc thêm

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu trị giá hải …

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Quy chế gồm 4 …

Đọc thêm

Trình tự xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được thực hiện như

Trình tự xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được thực hiện như thế nào? Trình tự xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư 65/2017/TT-BTNMT như sau: - Lập đề cương dự án, đề án xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa (sau đây gọi t ắt là dự án).

Đọc thêm

Khoáng sản là gì? Tội khai thác khoáng sản trái phép xử lý thế nào?

Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong ...

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH 2020 Luật Tài nguyên nước

Nhà nước Việt Nam khuyến khích, hợp tác trao đổi các thông tin có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia; phối hợp nghiên cứu và lập quy hoạch bảo vệ, khai …

Đọc thêm

Mẫu tờ khai đăng ký công trình khai thác nước mặt được quy định như thế

Theo đó, đối với trường hợp khai thác, sử dụng hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục đích ...

Đọc thêm

Nguyên tắc quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai là gì?

Tôi xin chân thành cảm ơn! Nguyên tắc quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành với nội ...

Đọc thêm

Hồ sơ mỏ hầm lò khai thác than được quy định như thế nào theo Quy …

Hồ sơ mỏ hầm lò khai thác than được quy định như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCT? Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCT quy định về hồ sơ mỏ hầm lò khai thác than cụ thể như sau: - Mỗi mỏ hầm lò phải có hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam về ...

Đọc thêm

Xử phạt vi phạm hành chính như thế nào đối với trường hợp khai thác …

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vật kiến trúc nổi trên sông, xây dựng cầu, cảng sông, bến tàu phà tiếp nhận tàu và các công trình thủy khác trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc trong ...

Đọc thêm

Trình tự lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên

Trình tự lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước như thế nào? Căn cứ khoản 5 Điều 2 Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định về trình tự lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ …

Đọc thêm

Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải gắn …

Do đó, việc xây dựng dự thảo Quy hoạch nhằm thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả lợi ích kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, gắn với đảm bảo an ninh, …

Đọc thêm

Khai thác dữ liệu là gì? Giải thích về Khai thác dữ liệu – …

Khai thác quy tắc liên kết là quy trình tìm kiếm mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu khác nhau, dường như không liên quan đến nhau. Câu lệnh if-then sẽ cho biết xác suất của …

Đọc thêm

Những quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước được …

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước Tại Điều 3 Luật Tài nguyên nước 2012quy định nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục …

Đọc thêm

Quản trị rủi ro là gì? 9 thành phần và quy trình quản trị rủi ro …

Năng lực quản trị: Khả năng và kinh nghiệm của lãnh đạo và nhân viên khi quản lý rủi ro. Các chính sách và quy trình: Các chính sách và quy trình được thiết kế để phát hiện, đánh giá và quản lý rủi ro. Các thông tin quản trị: Các dữ liệu, thông tin và báo cáo được ...

Đọc thêm

Trí tuệ nhân tạo – Wikipedia tiếng Việt

Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI ( tiếng Anh: artificial intelligence ), đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Thông thường, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo ...

Đọc thêm

Soạn Địa Lí 11 Bài 30 Chân trời: Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

Nam Phi là nước đứng thứ năm trên thế giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tính trên giá trị GDP. ... Một số chương trình khác của Chính phủ cũng liên quan tới mục tiêu này như: Chương trình hành động Quốc gia 2030, IPAP 2013/2014 đến 2015, chương trình an ninh năng lượng ...

Đọc thêm

Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình …

Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi là gì? Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 27/2022/TT ...

Đọc thêm

Nội dung quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ …

Như vậy, trường hợp bạn thắc mắc các công trình bắt buộc phải có quy trình vận hành khai thác bao gồm: - Cầu quay, cầu cất, cầu có sử dụng thiết bị nâng, …

Đọc thêm

Phục vụ phát triển công dân số như thế nào?

Căn cứ vào tiểu mục 5 Mục III Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau: 5. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. a) Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ...

Đọc thêm

Khai thác thủy sản không có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;g) Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Đọc thêm

Tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi là tổ chức như thế nào?

Tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-BNNPTNT về quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, theo đó: Tổ chức ...

Đọc thêm

Quy định về điều kiện cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước như

Tại Điều 20 Nghị định 201/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm c, e khoản 1 Điều 167 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước như sau: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều ...

Đọc thêm

HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC CỦA …

1. Quy trình vận hành trong mùa lũ: Với từng lưu vực sông căn cứ mực nước báo động 1, 2, 3 tại các điểm kiểm soát để vận hành hồ theo tôi đáp ứng được công tác điều hành …

Đọc thêm

Nội dung công khai và hình thức công khai tài sản công được quy …

Trách nhiệm công khai được quy định như sau: a) Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai đối với tài sản công của cả nước; b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm công khai đối với tài sản công ...

Đọc thêm

Xí nghiệp Khai thác dầu khí: Hiện trạng và định hướng phát …

Đồng thời, cùng xem lại những mục tiêu, những định hướng nhằm duy trì và phát triển bền vững Xí nghiệp Khai thác dầu khí trong các giai đoạn tiếp theo. Hành trình 35 năm Xí nghiệp Khai thác dầu khí. Hiện nay Xí nghiệp Khai thác dầu khí (XNKT) được Vietsovpetro giao vận hành ...

Đọc thêm

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào …

Căn cứ Điều 8 Luật Tài nguyên 2012 quy định Lưu trữ, sử dụng thông tin về tài nguyên nước như sau: - Lưu trữ tài liệu liên quan đến tài nguyên nước là lưu trữ chuyên ngành và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Đọc thêm

Trình tự khai thác an toàn mỏ quặng hầm lò có khí và bụi nổ được quy

Trình tự khai thác an toàn mỏ quặng hầm lò được quy định tại Điều 34 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò như sau: Quy định chung1. Công tác khai thác quặng phải tuân theo thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt theo quy ...

Đọc thêm

Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, dự án đầu tư, tài sản …

- Chủ thể có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật liên quan được dùng quyền khai thác khoáng sản; sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật; hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật …

Đọc thêm

Quyết định 2142/QĐ-BGTVT 2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác…

5. Thực hiện nội dung có liên quan theo quy định tại Quy chế này. Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có biểu mẫu báo cáo được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 1.

Đọc thêm

Thuế tài nguyên là gì? 04 điều cần biết về thuế tài nguyên

1. Thuế tài nguyên là gì? Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm thuế tài nguyên. Tuy nhiên, thuế tài nguyên có thể được hiểu là một loại thuế gián thu mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. 2.

Đọc thêm

Nghị định 02/2023/NĐ-CP: Trường hợp khai thác, sử dụng tài …

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Nghị định 02/2023/NĐ-CP, thì các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước nào phải đăng ký là: - Hồ chứa, đập dâng …

Đọc thêm

Vietnam Airlines là một điển hình của hoạt động khai thác …

Nhân dịp Vietnam Airlines vinh dự là hãng hàng không chủ nhà đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới do Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2023, VNA Spirit đã có cuộc trò chuyện cùng Cơ trưởng Nguyễn Đăng Quang, Trưởng ban An toàn – Chất lượng, Tổng công ty Hàng ...

Đọc thêm

Quản trị và Kiểm soát rủi ro

Được trang bị kiến thức liên quan đến quá trình quản lý rủi ro; ... Khai thác quy trình thông minh cho phép doanh nghiệp thu thập thông tin chi tiết về quy trình và kiểm soát nhằm phát hiện sự kém hiệu quả, vi phạm hoặc không tuân …

Đọc thêm

Quản lý và khai thác tàu biển là gì? Operate a ship là gì?

1. Khái niệm về quản lý và khai thác tàu biển (Operate a ship) Quản lý và khai thác tàu biển (Operate a ship) là quá trình điều hành, quản lý và vận hành tàu biển để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định, quy tắc hàng hải. Quá trình này bao gồm ...

Đọc thêm

Process Mining là gì: Công cụ, Mô hình và Ít viết mã

Khai thác quy trình có ba dạng chính: (1) khám phá, (2) tuân thủ và (3) nâng cao. Khám phá: Loại khai thác quy trình phổ biến nhất là quy trình khám phá. Quy trình khám …

Đọc thêm

Khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn dựa …

Dẫn chiếu theo khoản 5 Điều 32 Luật Khí tượng thủy văn 2015 (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định như sau: Khai thác, sử dụng …

Đọc thêm

Quy định về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên

Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định thế nào? Chủ dự án phải công bố công khai các thông tin liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước như thế nào? Việc công khai thông tin trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới