Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam | Mining Vietnam

Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam. 16/05/2021. Để giúp bạn đọc có hình dung tổng quát về thực trạng cũng như định hướng phát triển ngành công …

Đọc thêm

Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam | Mining Vietnam

Công nghiệp khai khoáng Việt Nam bắt đầu hình thành từ cuối thế kỷ 19 do Pháp khởi xướng, từ năm 1955, Việt Nam đã tiếp quản, duy trì và phát triển các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản. Đến nay, đã tiến hành điều tra cơ bản, thăm dò và phát hiện mới trên 5.000 ...

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả chính sách khai thác khoáng sản trong hội …

Số liệu của Bộ Công thương về xuất nhập khẩu, tỉ trọng thương mại của nhóm nhiên liệu và khoáng sản sau năm 2016 bị sụt giảm so với năm 2015 với kim …

Đọc thêm

Thủ tục nhập khẩu khoáng sản, quặng

2. Thủ tục nhập khẩu khoáng sản, quặng. Nhập khẩu quặng phải xin giấy phép của Bộ Khoa học và Công nghệ. Doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan còn phải xuất trình các loại giấy tờ …

Đọc thêm

Quyết định 3952/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017, Bãi bỏ Quyết định số 2703/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định tỷ lệ quy đ ổ i từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ s ở để tính phí bảo vệ môi ...

Đọc thêm

Phép dịch "khai khoáng" thành Tiếng Anh

Bản dịch "khai khoáng" thành Tiếng Anh trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch. bất kỳ. Trên hết, chúng tôi đang khai khoáng trên bề mặt trái đất. Because after all, we're doing above …

Đọc thêm

Quyết định 1261/QĐ-UBND 2021 Nâng cao hiệu quả quản lý …

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản …

Đọc thêm

Luật Khoáng sản 2005 sửa đổi 46/2005/QH11

LUẬT. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 46/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ...

Đọc thêm

Tăng cường sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong khai …

Về công nghiệp khai khoáng, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tuân thủ quy hoạch, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, phù hợp với tiềm năng từng loại khoáng sản; thu hồi tối đa thành phần có ích, kiểm …

Đọc thêm

Đắk Nông: Bảo vệ, khai thác khoáng sản theo hướng hiệu quả và bền …

Do đó, thời gian qua, Đắk Nông đã xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chính sách về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản. Điển hình là Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy …

Đọc thêm

Tiềm năng khoáng sản Việt Nam: Đất hiếm, titan, bauxite và …

Tiềm năng khoáng sản Titan của Việt Nam, nếu so sánh với các nước trên thế giới thì có thể xếp vào hàng thứ 2, sau Trung Quốc. Quặng Titan ở Việt Nam gồm các loại hình mỏ: quặng titan gốc; quặng titan eluvi, deluvi; quặng sa khoáng Titan - zircon.

Đọc thêm

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

1. Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Điều 53 Luật Khoáng sản quy định, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có dự án đầu tư khai thác khoáng …

Đọc thêm

Nghị quyết 83/2023/NQ-HĐND mức thu tính phí bảo vệ môi …

Tấn. 30.000. III. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản. Bằng 60% mức thu phí của các loại khoáng sản tương ứng quy định trên. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ...

Đọc thêm

Luật Khoáng sản 1996 47-L/CTN

1- Nộp lệ phí giấy phép và tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật; 2- Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khảo sát khoáng sản; 3- Bồi thường thiệt hại do ...

Đọc thêm

Quyết định 2959/QĐ-BTNMT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Cục Khoáng

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi …

Đọc thêm

Nghị định 51/2021/NĐ-CP quản lý khoáng sản tại các khu …

NGHỊ ĐỊNH. VỀ QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN TẠI CÁC KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;. Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng ...

Đọc thêm

Phép dịch "khoáng sản" thành Tiếng Anh

mineral, deposit, minerals là các bản dịch hàng đầu của "khoáng sản" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Như các bạn có thể thấy, nó có rất rất nhiều khoáng sản hòa tan ở …

Đọc thêm

Nghị định khai thác kinh doanh khoáng sản 2016

Điều 5. Điều kiện đối với dự án khai thác, chế biến khoáng sản. 1. Đối với dự án khai thác [1] a) Dự án khai thác phù hợp quy hoạch khoáng sản, đảm bảo cung cầu thị trường và đáp ứng nguyên liệu cho các cơ sở có sản phẩm chế biến sâu. Sản phẩm chế biến sâu ...

Đọc thêm

Khẩu Hiệu Hay Nhất: 124+ Khẩu Hiệu Ngắn Gọn Ý Nghĩa

Khẩu Hiệu Tiếng Anh. Khẩu Hiệu Tiếng Anh, cùng tham khảo 1001 câu hay sau đây. We change the world together (Chúng ta cùng nhau thay đổi cả thế giới). You never walk alone (Bạn không bao giờ phải đi một mình). One for all, all for one (Một người vì mọi người, mọi người vì một người).

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT 2020 Thông tư quy định xuất khẩu khoáng sản

THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN. Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:. 1. Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công ...

Đọc thêm

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản …

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại ...

Đọc thêm

Khẩu Hiệu Hay Nhất: 124+ Khẩu Hiệu Ngắn Gọn Ý Nghĩa

Những Khẩu Hiệu Hay Nhất, ngắn gọn mang nhiều giá trị trong cuộc sống 1. Land Rover – Go beyond. (Đi xa hơn) 2. Hummer – Like Nothing Else. (Như không có gì khác) …

Đọc thêm

Khoáng sản là gì?

Khoáng sản là gì? Theo khoản 1 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010 định nghĩa khoáng sản như sau: "1. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ."

Đọc thêm

Nghị định 51/2021/NĐ-CP quản lý khoáng sản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự …

Đọc thêm

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi với một số …

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ đã sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng tài nguyên khoáng sản để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên ...

Đọc thêm

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản để …

Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau: 1. Phương pháp xác định khoáng sản nguyên khai. Số …

Đọc thêm

Thông tư 08/2008/TT- BCT hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

1. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu khoáng sản và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo. 2. Nội dung báo cáo về xuất khẩu khoáng sản bao …

Đọc thêm

Khai thác khoáng sản tiếng anh là gì? Từ vựng về khai thác …

Nghĩa tiếng việt: Mineral /ˈmɪn.ər.əl/ Khoáng sản. Obsidian /ɒbˈsɪd.i.ən/ Thủy tinh. Oil. Dầu mỏ. Sedimentary. trầm tích. Sandston. Đá sa thạch. Granit. Đá granit. Urani. Nguyên tố …

Đọc thêm

Một vài nét tổng quan về ngành công nghiệp khai …

1. Tổng quan:Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Trong đó, một số loại có …

Đọc thêm

Địa Lí 8 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản. - Nước ta có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau. - Phần lớn các khoáng sản của nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ. - Một số loại tiêu biểu: than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crom ...

Đọc thêm

Chỉ thị 38/CT-TTg 2020 công tác quản lý nhà nước đối với …

2. Bộ Công Thương: a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ thời kỳ 2021 - …

Đọc thêm

Quyết định 2183/QĐ-TTg 2020 lập Quy hoạch điều tra cơ bản …

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. c) Phạm vi quy hoạch: …

Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm về Đặc điểm tài nguyên, khoáng sản Việt Nam …

Câu 1: Đến nay, số lượng khoáng sản mà ngành địa chất đã thăm dò, phát hiện được ở Việt Nam là. Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta: A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản. B. Việt Nam là một quốc gia ...

Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN …

iThong. Biểu mẫu. Lĩnh vực: Cơ quan ban hành: Biểu mẫu => MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC. Cập nhật: 13/01/2024. Căn cứ: Thông tư 45/2016/TT-BTNMT Tải về.

Đọc thêm

Chỉ thị 03/CT-TTg 2015 thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản

CHỈ THỊ. VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỰC THI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ ...

Đọc thêm

Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng

Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu đối với các loại khoáng sản do Bộ Công Thương quản lý (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than đá) theo quy định của ph á p luật về khoáng sản. Điều 2.

Đọc thêm

Sản phẩm mới