Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm …

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. ... số lượng, kèm theo mẫu nhãn sản phẩm đã khắc phục đến cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. ... Quyết định số 4930/QĐ-BYT ngày ...

Đọc thêm

Thực phẩm chiếu xạ phải đáp ứng những yêu cầu gì theo quy …

Thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ và thực phẩm chiếu xạ là gì? Căn cứ theo khoản 1 và khoản 5 Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ ban hành kèm theo Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT quy định như sau:. Thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp ...

Đọc thêm

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

124/2021/NĐ-CP. 28/12/2021. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy ...

Đọc thêm

Phụ lục Nghị định 15/2018/NĐ-CP chi tiết Luật An toàn thực phẩm

Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý. VIII: Thực phẩm biến đổi gen : IX: Muối : 1: Muối biển, muối mỏ : 2: Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành ...

Đọc thêm

Không công bố chất lượng thực phẩm bị xử lý thế nào?

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký bản công bố sản phẩm nếu sản phẩm thuộc …

Đọc thêm

Văn bản pháp luật

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. ... 14/09/2018: Ngày có hiệu lực: 01/11/2018: Cơ quan ban hành: Bộ Y tế: Phân loại: Thông tư: File đính kèm: Tải file ...

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT-BYT về thu hồi và xử lý thực phẩm …

TẠI ĐÂY. Thông tư 33/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm ...

Đọc thêm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi …

Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm . Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất ...

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và …

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Ban hành ngày: 14/09/2018 Hiệu lực ngày: 01/11/2018 Tình trạng hiện tại: …

Đọc thêm

Quyết định 2481-BYT/QĐ Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm

Với các thực phẩm nhập khẩu, hồ sơ được lập thành 3 bộ, mỗi bộ gồm : a) Bản đăng ký chất lượng thực phẩm (mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này). Cơ sở phải tự kê khai các tiêu chuẩn chất lượng vào bản đăng ký chất lượng theo các quy định trong Điều 4 ...

Đọc thêm

Trang thông tin điện tử Vụ Pháp chế

1. Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu là gì? Quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật bảo vệ môi trường 2020 và quy định tại Chương VII của dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường quy định về trách nhiệm tái chế ...

Đọc thêm

Quên đính kèm tài liệu khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng và cách xử lý

Chỉ có một số nội dung thì thực hiện khai báo trực tiếp trên các webform như: Khai báo về số liệu tài chính. Khai báo về nhân sự. Khai báo về hợp đồng tương tự. Khai báo về giá dự thầu. Khi đó đê chuẩn bị hồ sơ dự thầu qua mạng thì chúng ta cần chuẩn bị những ...

Đọc thêm

Thông tư số 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định việc thu …

Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Tài liệu đính kèm 23-byt.signed_01.pdf

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT-BYT

Ngày 14/9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Thông tư 23/2018/TT-BYT là văn bản pháp luật lĩnh vực Y tế - Sức khỏe, quy định chi tiết hình thức, trình ...

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Văn bản hợp nhất Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 04/04/2019 và Nghị định 155/2018 sửa đổi hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. NGHỊ ĐỊNH. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ …

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT 2023 Thông tư quản lý và sử …

[1] Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có căn cứ ban hành như sau: "Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 ...

Đọc thêm

23/2018/TT-BYT in Vietnam, Circular 23/2018/TT-BYT …

3. Chủ sản phẩm có trách nhiệm thanh toán chi phí thực hiện việc thu hồi và xử lý sản phẩm (nếu có) trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo …

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT 2023 Thông tư quản lý thực phẩm …

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày ...

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực …

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. ... số lượng, kèm theo mẫu …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Kết nối tri thức Bài 5

Câu 1. Bảo quản thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm: A. Kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm. B. Vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. C. Vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng của thực phẩm. D. Cả 3 đáp án trên. Hiển thị đáp án

Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG …

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BYT về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể tự lựa chọn áp dụng các hình thức xử ...

Đọc thêm

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý thực …

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Đọc thêm

Công Ty TNHH Phụ Gia Thực Phẩm Pha Lê | Crystal FoodTech

Bộ phụ gia xử lý cá tra fillet xuất khẩu không E500 ; Bộ phụ gia xử lý cá tra fillet xuất khẩu ; Bộ phụ gia xử lý cá ngừ đại dương ; Bộ phụ gia xử lý mực, bạch tuộc...

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT-BYT về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an …

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không ... số lượng, kèm theo mẫu nhãn sản phẩm đã khắc phục đến cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. ... Quyết định số 4930/QĐ-BYT ngày 15 tháng …

Đọc thêm

Ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và …

Xử lý vi phạm ATTP; ... bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ... Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng và Thông tư số 49/2015/TT ...

Đọc thêm

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực

Ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT 2021 Thông tư quản lý an …

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG. Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9771:2013 (CAC/RCP 8-1976, Rev.

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9771:2013 (CAC/RCP 8-1976, Rev. 3-2008) về Quy phạm thực hành đối với chế biến và xử lý thực phẩm đông lạnh nhanh kèm file tải về (download)

Đọc thêm

Thông tư 17/2016/TT-BYT thu hồi xử lý thực phẩm không …

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này quy định trình tự, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm) không ...

Đọc thêm

Công văn 4089/VPCP-TTĐT 2017 hướng dẫn quy trình gửi …

Số: 4089/VPCP-TTĐT. V/v hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017. Kính gửi: - C ác bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ …

Đọc thêm

Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ …

Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Theo đó, công bố danh mục gồm 400 loại phụ …

Đọc thêm

[Mới nhất] Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành …

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, được hướng dẫn bởi Công văn 2129/BCT-KHCN năm 2018. Thông tư số 47/2017/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Có hiệu lực ...

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT 2021 Thông tư quản lý an toàn thực phẩm

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG. Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng ...

Đọc thêm

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị xử lý thế nào?

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi 2017) quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm như sau: (1) Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm ...

Đọc thêm