Bài tập về dung dịch H2SO4 loãng và cách giải (hay, chi tiết)

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp X lần lượt là. A. 40% và 60%. B. 30% và 70%. C. 70% và 30%. D. 60% và 40%. Hướng dẫn giải. Trong X, chỉ có Fe tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng. n H 2 = 1, 12 22, 4 = 0, 05 (m o l)

Đọc thêm

Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl …

b) Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu. Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc) a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Đọc thêm

Cách tính thành phần phần trăm khối lượng

22,99 g + 1,01 g + 12,01 g + 48,00 g = 84,01 g. Và phần trăm khối lượng của các nguyên tố là. % khối lượng Na = 22,99 g / 84,01 gx 100 = 27,36%. % khối lượng H = 1,01 g / …

Đọc thêm

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4. a) Phương pháp hóa học xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại. Bước 1: Ngâm hỗn hợp bột Cu và Fe trong dung dịch HCl dư. Bước 2: Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa …

Đọc thêm

Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với …

Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 70% và 30%. B. 60% và 40%. C. 50% và 50%. D. 80% và 20%.

Đọc thêm

Hóa học 8

Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất AxBy. - Trong đó: là phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố A, B trong AxBy. mA, là khối lượng của nguyên tố A, B trong AxBy. ... Phân tích một oxit sắt người ta thấy cứ 7 phần khối lượng sắt thì có 3 ...

Đọc thêm

Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe2O3

Khi phân tích 120 quặng sắt có chưa Fe2O3 người ta thu được 14g Fe. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe2O3 có trong quặng sắt đó. 3. Cần …

Đọc thêm

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại …

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Hòa tan 8,4g sắt bằng dd HCl 10,95%. a. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng? b. Cho một hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng hết với dd HCl thấy thoát ra khí hidro đúng bằng lượng hidro ...

Đọc thêm

HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Cho a gam bột Fe vào dung dịch HNO 3 lấy dư, ta được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí NO 2 và NO và tỉ khối đối với O 2 bằng 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO 2 và khối lượng a của Fe đã dùng là. A. 45% và 55% ; 5,6 gam. B. 25% và 75%; 5,6 gam. C. 25% và 75%; 11 ...

Đọc thêm

Cách Lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị

Cách giải bài tập về tỉ khối của chất khí cực hay, chi tiết; Cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất cực hay, chi tiết; Cách xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố cực hay

Đọc thêm

Cách Lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị

Cách giải bài tập về tỉ khối của chất khí cực hay, chi tiết; Cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất cực hay, chi tiết; Cách xác định công …

Đọc thêm

Bài 6 trang 58 Hóa 9, Bài 6*. Để xác định thành phần phần trăm khối

Bài 6*. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau : Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

Đọc thêm

Bài 4 trang 14 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 14 sách giáo khoa hóa học lớp 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo...

Đọc thêm

Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch …

Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l khí ( đktc) a)Viết pthh b) Tính thành ph ... tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l khí ( đktc) a)Viết pthh b) Tính thành phần phần trăm theo khối ...

Đọc thêm

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch …

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H 2SO4 H 2 S O 4 loãng dư, người ta thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. A. 32,5% và 65,7%. B. 65,7% và 32,5%. C. 67,5% và 32,5%.

Đọc thêm

Thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe có …

Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe 3 O 4 là. Thành phần phần trăm khối lượng của nguyên tố Na có trong Na 2 SO 4 là. Khối …

Đọc thêm

Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt

Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo: Phương pháp hóa học. Viết phương trình hh. Phương pháp vật lý - Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt,Hãy giới thiệu phương pháp xác ...

Đọc thêm

Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo

Thành phần phần trăm về khối lượng của 37Cl có trong HClO4 là (với 1H, 16O) A. 9,82% B. 8,65%. C. 8,56%. ... Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % khối lượng của 63 Cu trong CuCl 2 là (cho Cl ... Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,5. Tính số nguyên tử 65 Cu ...

Đọc thêm

c) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố …

Lactic acid có chứa nhiều trong rau quả muối chua và trong sữa chua. Khối lượng phân tử của lactic acid là 90 amu. Trong đó, thành phần phần trăm khối lượng C là 40%, H là 6,67% và O là 53,33%. Hãy xác định công thức phân tử của lactic acid.

Đọc thêm

Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 …

10/09/2019 3,768. Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được sàn phẩm khử là 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2, có tỷ khối so với H2 bằng 14,75. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là. A. 61,80%. B. 61,82%.

Đọc thêm

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt trong các …

1. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe2O3; 2. 1)tính phần trăm của: a) Fe trong : FeO; Fe2O3; Fe3O4; Fe(OH)2; … 3. Cho 11 36 Gam Hỗn Hợp Gồm Fe Feo …

Đọc thêm

Phương pháp giải toán Hoá học. Các bài toán chương oxi – lưu huỳnh

Tính thành phần phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A? thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp B? 3) Hoà tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO 3 thu được muối sắt (III) …

Đọc thêm

Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe2O3

Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe2O3 có trong quặng sắt đó. 3. Cần lấy khối lượng nước là bao nhiêu để có số phân tử bằng số phân tử có trong 49g H2SO4. 4. Khi phân tích 75,97g NaCl người ta thấy có 29,89g Na. Hãy tính khối lượng của Cl nếu khối lượng ...

Đọc thêm

Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl

Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Phần trăm về khối lượng của 35Cl trong HClO là (biết MH = 1; MO = 16) A. 50,00%. B. 48,67%. C. 51,23%. ... Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Phone: 084 283 45 85; Email: vietjackteam@gmail; Liên kết . Đội ngũ giáo ...

Đọc thêm

Cho 60,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kẽm Zn và sắt

a)Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu. b)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 2.Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe 2 O 3 nung nóng thu được 29,6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó Fe nhiều hơn Cu 4g. Tính thể tích khí CO cần dùng ở đktc

Đọc thêm

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

1.Cho 57g axit sunfuric 10% vào 200g dd BaCl2 2,6%a)Viết hương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thànhb)Tính nồng độ % của các chất có trong dd sau khi tách bỏ kết tủa2.Cho axit clohidric phản ứng với 6g hỗn hợp dạng bột gồm Mg và MgOa)Tính thành phần phần ...

Đọc thêm

Các dạng bài tập Hóa 8 đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập số 2: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học có mặt trong các hợp chất sau: a) Fe(NO 3) 2, Fe(NO 3) 2. b) N 2 O, NO, NO 2. Bài tập số 3: III. Lập công thức hóa học của hợp …

Đọc thêm

Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO­

Thành phần % theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là Câu 359837: Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO­ 3 loãng, dư, thu được sản phẩm khử là 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N 2, có tỷ khối so với H 2 bằng 14,75.

Đọc thêm

Cách tính phần trăm khối lượng của nguyên tố, …

Ví dụ 1: % khối lượng = 2/18 x 100. Ví dụ 2: % khối lượng = 72/180 x 100. Bước 8. Tính phần trăm khối lượng. Khi bạn đã thay các số vào công thức, bạn chỉ cần tính là xong. Đó là phần trăm khối lượng …

Đọc thêm

Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung …

Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là A. 56,37%. B. 64,42%. C. 37,58%. D. 43,62%.

Đọc thêm

Xác định công thức hóa học của đơn chất, hợp chất và tính phân tử khối

Công thức hóa học của muối sắt có dạng: FeCl x. Phân tử khối của muối sắt là 127 đvC nên: 56 + 35,5.x = 127. Giải phương trình được x = 2. Vậy muối là FeCl 2; phân tử gồm 1 nguyên tử sắt và 2 nguyên tử clo. Câu 7: Một hợp chất có …

Đọc thêm

Ngâm 15 gam hỗn hợp Fe và Cu trong dung dịch CuSO4 dư.

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack. Ngâm 15 gam hỗn hợp Fe và Cu trong dung dịch CuSO4 dư. Phản ứng xong thu được 16 gam chất rắn. Thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu tương ứng là: A. 53,34% và 46,66% B. 46,67% và 53,33% C. 40% và 60% D. 60% ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới